Obiectivul general al proiectului:

Proiectul, încadrat în domeniul 5 de CDI - Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară, are ca obiectiv general stabilirea unei cooperări pe termen lung între China şi România în scopul transferului de knowhow, dezvoltarea relaţiilor şi cercetărilor în domeniul sistemelor informatice destinate trasabilităţii şi securităţii in piscicultură, prin introducerea tehnologiilor WSN.

Obiective specifice:

Schimbul de informaţii ştiinţifice actuale între cercetătorii români şi chinezi in legătură cu managementul calităţii în acvacultură, sistemul informatic şi utilizarea tehnologiei WSN;

Evaluarea nivelului de dezvoltare a tehnologiilor pentru gestiunea calităţii în acvacultură în România şi în China, şi propunerea unor soluții novatoare în vederea extinderii preciziei şi încrederii în sistemului de gestiune a calităţii şi securității în acvacultură;

consolidarea reţelei existente de specialiști, completarea acesteia cu noi parteneri din cele două ţări, care să contribuie la realizarea unui schimb permanent de cunoştinţe tehnice, ştiinţifice şi comerciale în legătură cu managementul calităţii în acvacultură, sistemul informatic şi utilizarea tehnologiei WSN.