UGAL
Metode Inteligente Bazate pe Tehnologia Wireless Sensor Network pentru Managementul Calității în Acvacultură
CAU
Universitatea Dunărea de Jos Galaţi WSNfish China Agricultural University