Obiectivul general al proiectului:

Proiectul, încadrat în domeniul 5 de CDI - Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară, are ca obiectiv general stabilirea unei cooperari pe termen lung între China şi România în scopul transferului de know how, dezvoltarea relaţiilor si cercetarilor în domeniul sistemelor informaţionale destinate trasabilităţii calităţii şi securităţii in piscicultură.

Obiective specifice:

Schimbul de informaţii ştiinţifice actuale între cercetătorii români şi chinezi in ceea ce priveşte calitatea în piscicultură, tehnologiile dezvoltate pentru trasabilitate in industria alimentară şi modalităţi de aplicare a acestora în trasabilitatea calităţii în piscicultură;

Dezvoltarea unei transmisii informaţionale inovative pentru gestiunea calităţii in industria piscicolă in vederea creşterii încrederii în siguranţa şi securitatea produselor piscicole;

Formarea si consolidarea unei reţele româno-chineze de specialişti care să contribuie la realizarea unui schimb permanent de cunoştinţe tehnice si ştiinţifice utilizate în urmărirea calităţii în industria piscicolă.