UGAL
Sistem Informaţional pentru Urmărirea Calităţii în Industria Piscicolă
CAU
Universitatea Dunărea de Jos Galaţi SICIP China Agricultural University