Associate Professor PhD Xiaoshuan ZHANG
Proiect co-director
Contact person

China Agricultural University Beijing
ZHANG
Professor PhD Zetian FU
China Agricultural University Beijing
FU
Website: www.cau.cn
Website: www.cau.cn
Associate Professor PhD Weisong MU


China Agricultural University Beijing
MU
Senior Lecturer PhD Feng LIUChina Agricultural University Beijing
LIU1
Website: www.cau.cn
Website: www.cau.cn
PhD candidate Lu LIUChina Agricultural University Beijing
LIU2
Website: www.cau.cn