Denumirea proiectului: Tehnologii inteligente bazate pe senzori pentru procesarea informațiilor destinate managementului calităţii în lanţul de frig al produselor piscicole

Parteneri:

România:

Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa Constanţa


R.P. China:

China Agricultural University

Durata proiectului: 2 ani: 1 Ianuarie 2013 – 30 Noiembrie 2014

Obiectivul general al proiectului:

Întărirea cooperării între reţeaua de cercetători din R.P. China şi România, în scopul extinderii şi permanentizării transferului de informaţii tehnice, ştiinţifice şi comerciale în domeniul tehnologiilor inteligente bazate pe senzori pentru procesarea informațiilor destinate managementului calităţii în lanţul de frig al produselor piscicole proaspete şi vii.

Obiective specifice:

Schimbul de informaţii ştiintifice actuale despre integrarea senzorilor, reţelelor wireless de senzori şi tehnologiilor inovatoare pentru realizarea trasabilităţii pentru produsele piscicole proaspete şi vii;

Analiza conceptului inovativ de integrare a tehnologiilor inteligente bazate pe senzori pentru trasabilitatea produselor piscicole, ca modalitate de îmbunătăţire a preciziei şi a încrederii în informaţiile colectate.