Descriere și obiective
Echipe:
Echipa UDJ Galaţi
Echipa INCDM C-ţa
Echipa CAU Beijing
Rezultate:
Conferință
Vizită în România
Vizită în R.P. China
Lucrări publicate