UGAL
Tehnologii inteligente bazate pe senzori pentru procesarea informațiilor destinate managementului calităţii în lanţul de frig al produselor piscicole
CAU
Universitatea Dunărea de Jos Galaţi iQUALfish China Agricultural University