UGAL www.proiecte-cercetare.ro CAU
Dunarea de Jos University of Galati China Agricultural University
RO Tehnologii inteligente bazate pe senzori pentru procesarea informațiilor destinate managementului calităţii în lanţul de frig al produselor piscicole
UK Quality Intelligent Sensing and Information Processing technology for fish product during cold chain management
ANCS MOST
Webmaster:
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!