Obiectivele proiectului:

1. Evaluarea activităţilor de servicii bancare electronice

2. Pregătirea cadrului de cercetare în privinţa dezvoltării sistemului de atribute care determina utilizarea variantei electronice a serviciilor bancare

3. Dezvoltarea sistemului de atribute şi impactul asupra deciziei de utilizare a variantei electronice a serviciilor bancare

4. Pregătirea cadrului de cercetare în privinţa dezvoltării sistemului de factori cu impact asupra atributelor care determină utilizarea variantei electronice a serviciilor bancare

5. Dezvoltarea sistemului de factori şi impactul asupra deciziei de utilizare a variantei electronice a serviciilor bancare

6. Crearea infrastructurii de cercetare pentru realizarea modelării factorilor care influenţează adoptarea serviciilor bancare electronice

7. Pregătirea cadrului de cercetare în privinţa modelării factorilor care influenţează adoptarea serviciilor bancare electronice

8. Crearea, testarea si validarea modelului

9. Diseminare rezultate parţiale şi finale