Denumirea proiectului: Sistem informatic pentru trasabilitatea produselor pescaresti bazat pe tehnologia cloud computing

Parteneri:

Universitatea ”Dunarea de Jos” din Galati

Softeh Plus SRL Bucuresti

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanta

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti


Durata proiectului: 3 ani si 3 luni: 1 Iulie 2014 – 30 Septembrie 2017

Obiectivul general al proiectului:

Pentru atingerea obiectivelor proiectului, se vor efectua cercetări aprofundate pentru fiecare etapă a lanțului de distribuție din domeniul pescăresc. Scopul acestui proiect este de a elabora o metodă eficientă și practică de monitorizare a siguranței şi calității prin dezvoltarea unui sistem de trasabilitate a lanțului de distribuție a produselor piscicole, bazat pe inteligență artificială și tehnologia informației pentru achiziția și prelucrarea informaţiilor.

Obiective specifice:

Scopul va fi atins prin realizarea obiectivelor strategice ale proiectului, după cum urmează:
1. Evaluarea lanțului de distribuție a produselor pescărești;
2. Evaluarea siguranței calității și riscurilor pentru produsele pescăreşti;
3.Dezvoltarea tehnologiilor informatice pentru sistemul de trasabilitatea a produselor pescăreşti;
4. Integrarea și dezvoltarea sistemului informatic pentru trasabilitatea produselor pescăreşti;
5.Implementarea sistemului informatic pentru trasabilitate trasabilitatea produselor pescăreşti;
6. Diseminarea rezultatelor cercetării.