Denumirea proiectului: Dezvoltarea unei tehnologii de bioremediere in scopul tratării efluentului sistemelor recirculante de acvacultura industrială

Parteneri:

România:

Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați


R.P. China:

China Agricultural University

Durata proiectului: 22 luni

Obiectivul general al proiectului:

Proiectul de fata isi propune dezvoltarea unor relatii de colaborare stiintifica cu echipe de cercetare din China, cu experienta in domeniul acvaculturii, in scopul amplificarii stadiului de cunoastere si a experientei tehnice si tehnologice acumulate de cercetatorii din echipele celor doua universitati implicate: Universitatea Dunarea de Jos din Galati si Universitatea de Agricultura din Beijing.

Obiective specifice:

Schimb de informaţii ştiinţifice noi între cercetătorii români şi chinezi privind managementul sistemelor recirculante de productie si compozitia efluentului generat de acestea in cazul productiei de pastrav si calcan. In egala masura se urmareste consolidarea soluţiilor pentru problemele de mediu generate de acvacultura intensiva.

Identificarea unor solutii ecologice de tratare a efluentului de acvacultura intensiva prin integrarea unor verigi trofice suplimentare alge-crustacee-plante sau prin utilizarea de probiotice. Dezvoltarea unor tehnologii de bioremediere a efluentului de acvacultura intensiva in scopul asigurarii unui mediu de cultura bioscurizat in cazul productiei intensive de pastrav si calcan.

b. Consolidarea reţelei de experţi Chino-Române care va contribui la eficientizarea cooperării in scopul participarii la competiile Programului Cadru 7 al Comunităţii Europene precum si la alte competitii internationale.