UGAL
Dezvoltarea unei tehnologii de bioremediere in scopul tratării efluentului sistemelor recirculante de acvacultura industrială
CAU
Universitatea Dunărea de Jos Galaţi AQUABIOSECURE China Agricultural University